Certificeringen

Alle certificeringen gelden voor de firma Beije BV.

CO2-prestatieladder

Sinds eind 2015 staat het onderwerp CO2 reductie op de agenda bij Beije B.V.. In november 2015 heeft Beije B.V. het Certificaat CO2 bewust niveau 3 behaalt. Wilt u meer informatie over de co2 prestatieladder, kijk op de website Stichting klimaat vriendelijk aanbesteden en ondernemen (SKAO)

De doelstelling van Beije B.V. is om in de periode 2015-2018, 5 % CO2 reductie te realiseren. En in het jaar 2020 totaal 10 % CO2 te hebben gerealiseerd.
O.a. de volgende maatregelen zullen deze doelstelling moeten realiseren:

  • Bij aanschaf nieuwe (bedrijfs)auto's kiezen voor label A of B
  • 
Reduceren woon-werkverkeer

  • Cursus het nieuwe rijden / het nieuwe draaien

  • Energiebewustzijn onder de medewerkers vergroten


Om inzicht te geven in ons CO2 reductie beleid, de wijze van communiceren daarover en de voortgang van behaalde resultaten publiceren wij de volgende documenten:

certificaat Co² prestatieladder niveau 3

SPG infra vakopleidingen

SPG Infra vakopleidingen is een organisatie die bestaat uit bedrijven die werkzaam zijn in de sector Grond-, Water- en Wegenbouw en gevestigd in de regio. Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit bestuurders van de aangesloten bedrijven. De dagelijkse gang van zaken binnen het SPG Infra vakopleidingen is in handen van een directeur die geassisteerd wordt door opleidingscoördinatoren. 55 Erkende opleidingsbedrijven zijn op dit moment deelnemer van het SPG Infra vakopleidingen.

ISO 9001:2008

NEN-EN-ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die: a) moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving b) zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.

VCA

VCA ** VGM Checklist Aannemers (VCA) is een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief veiligheidsbeheersysteem. De VGM checklist (VCA) geeft de eisen weer om gestructureerd vorm te geven aan het beleid op het gebied van arbozorg. Hierdoor zijn wij beter in staat om relevante processen in de organisatie te beheersen en continue te optimaliseren.

Een VCA certificaat is bedoeld voor organisaties die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico (werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties). Organisaties die VCA gecertificeerd zijn laten zien dat ze serieus werk maken van 'veiligheid, gezondheid en milieu'. Het VCA certificaat is een bevestiging dat het bedrijf de werkzaamheden waarvoor het gecertificeerd is, veilig kan en ook zal uitvoeren.